+46 (0)730-31 88 77 mlhorsetec@outlook.com

Hovslagare

Flag_of_Sweden1 

Godkänd som svensk hovslagare av Jordbruksverket 2011

Erfarenhet och utbildning

 • 6 års träning i Tyskland för Hüsch – en av de bästa hovslagarna i området Frankfurt / Main Harald Wolf
 • Universitetet i Hannover School 6 månader
 • Granskning och godkännande som Certifierad hovslagare
 • Arbetade efter examen hos olika hovslagare i Tyskland
 • Startade eget företag i Tyskland
 • Samarbetat med olika veterinärer i Tyskland, särskilt inom ortopedi
 • Skoning av dressyr- och hopphästar
 • 2009 Flytt till Sverige
 • 2010 startade företaget Langner HORSETEC
 • 2011 Langner HORSETEC ombildas till Langner HORSETEC AB

english flag

Approved by Swedish farriers Board of Agriculture in 2011

Experience and education

 • 6 years of training in Germany for Hüsch – one of the best farriers in the area Frankfurt / Main Harald Wolf
 • University of Hannover School 6 months
 • Review and approval Certified Farrier
 • Worked after graduation of various farriers in Germany
 • Started his own company in Germany
 • Collaborated with various veterinarians in Germany, especially in orthopedics
 • Shoeing of dressage and jumping horses
 • 2009 Moving to Sweden
 • 2010 started the company Langner HORSETEC
 • 2011 Langner HORSETEC converted to Langner HORSETEC AB

Citat

”You can not train a horse with shouts and expect him to obey a whisper.”

~ Dagobert D. Runes

SONY DSC