Pris för skoning incl. 25% moms

skoning 1 hov 750 kr (incl. verkning o skoning med vanlig metallsko)

verkning 1 hov 175 kr

Sjukbeslag har olika priser pga olika material som kan användas.