Vi på Langner Horsetec AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar

alltid en hög nivå av dataskydd. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi

hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterad vår integritetspolicy, i enlighet med

det nya EU-direktivet GDPR som börjar gälla den 25. maj 2018.

 

Läs integritetspolicy >>LangnerGDPR